welcome Rruazat mëdhenj dhe gjetjet bizhuteri furnizues në Kinë.

Term Of Us

Mirëpritur në faqen ('Faqes') e Milky Way bizhuteri Ltd (Beads.us). Beads.us ofron shërbimet e saj për ju subjekt për njoftimet, afatet dhe kushtet e përcaktuara në këtë marrëveshje ("Marrëveshja"). Përveç kësaj, kur ju përdorni ndonjë shërbim Beads.us (p.sh. Përshtypjet e blerësve), ju do të jetë subjekt i rregullave, udhëzimeve, politikave, termat dhe kushtet e aplikueshme për shërbimet e tilla, dhe ata janë të përfshirë në këtë Marrëveshje me këtë referencë. Beads.us rezervon të drejtën për të ndryshuar këtë vend dhe këto terma dhe kushte në çdo time.accessing, shfletim, ose ndryshe duke përdorur faqen tregon marrëveshjen tuaj me të gjitha termat dhe kushtet në këtë marrëveshje, kështu që ju lutemi lexoni me kujdes kjo marrëveshje para se të vazhdoni.

Përdorimi i faqes

Ju përfaqësoni dhe urdhër që ju jeni të paktën 18 vjeç ose duke vizituar faqen nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari. Subjekt i termave dhe kushteve të kësaj Marrëveshjeje, Beads.us këtë mënyrë ju jep një licencë të kufizuar, revocable, jo të transferueshme, dhe jo-ekskluzive për të hyrë dhe të përdorni Websitin duke shfaqur atë në shfletuesin tuaj të internetit vetëm për qëllime të pazar për sendet personale shiten në Site dhe jo për ndonjë përdorim komercial ose përdorim në emër të ndonjë pale të tretë, përveç siç lejohet shprehimisht nga Beads.us paraprakisht. Çdo shkelje e kësaj Marrëveshjeje do të rezultojë në anulimin e menjëhershëm të licencës së dhënë në këtë paragraf, pa njoftim për ju. Përveç sa lejohet në paragrafin e mësipërm, ju nuk mund të riprodhoni, shpërndajë, shfaqin, të shesë, japë me qira, të transmetojë, të krijojnë vepra të rrjedhura nga, translate, modifikojë, reverse-inxhinier, çmontimit, decompile, ose ndryshe të shfrytëzuar këtë Site ose ndonjë pjesë të saj përveç kur lejohet shprehimisht nga Beads.us me shkrim. Ju nuk mund të bëjë ndonjë përdorimin komercial të çdo e informacionit të dhënë në vend ose të bëjë ndonjë përdorimin e faqes për të mirën e një biznesi tjetër përveç kur lejohet shprehimisht nga Beads.us paraprakisht. Beads.us rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të përfundojë llogaritë, dhe / ose anulojë urdhrat sipas gjykimit të saj, duke përfshirë, pa kufizim, nëse Beads.us beson se sjellja e konsumatorit shkel ligjet e aplikueshme, ose është e dëmshme për Beads.us `s interesave. Ju nuk do të ngarkoni, shpërndani, ose ndryshe të publikojë nëpërmjet këtij përmbajtje, Websitit çdo informacion ose material tjetër që (a) shkel apo cenon mbi të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, markat e shërbimit, sekretet tregtare ose të drejtat tjera të pronarit të ndonjë personi (b) është shpifës, kërcënuese, shpifëse, të pahijëshme, pahijshme, pornografike, ose mund të japin rritje të ndonjë përgjegjësi civile ose penale në bazë të ligjit amerikan apo ndërkombëtar; ose (c) përfshin çdo të mete, viruset, worms, dyert kurth, Trojan horses ose kod tjeter dëmshme apo pronat. Beads.us ju mund të caktojë një fjalëkalim dhe identifikimin e llogarisë për të mundësuar që ju të hyni në dhe të përdorin pjesë të caktuara të kësaj faqeje. Çdo herë që ju përdorni një fjalëkalim apo identifikimi, ju do të konsiderohet të jetë i autorizuar për të hyrë dhe përdorimin e faqes në një mënyrë në përputhje me termat dhe kushtet e kësaj Marrëveshjeje, dhe Beads.us ka asnjë detyrim për të hetuar autorizimin apo burimi i çdo qasje e tillë ose përdorimi i Faqes. ju do të jetë përgjegjëse vetëm për të gjithë aksesin dhe përdorimin e kësaj faqeje nga çdokush duke përdorur fjalekalimin dhe identifikimin caktuar fillimisht për ju nëse janë apo jo qasja e tillë për të dhe përdorimi i kësaj faqeje është i autorizuar të vërtetë nga ju, duke përfshirë pa kufizim, të gjitha komunikimet dhe transmetimet dhe të gjitha detyrimet (duke përfshirë, pa kufizim detyrimeve financiare) lind nëpërmjet një qasje të tillë ose përdorimit. Ju jeni përgjegjës vetëm për mbrojtjen e sigurisë dhe konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe identifikues i cakuar për ju. Ju do të njoftojë menjëherë Beads.us e ndonjë përdorim të paautorizuar të fjalëkalimin tuaj ose identifikimit ose ndonjë shkelje tjetër të kërcënuar apo thyerjen e sigurisë së kësaj faqeje.

Shqyrtime dhe komente

Përveç kur parashikohet ndryshe në vende të tjera në këtë Marrëveshje ose në Site, çdo gjë që ju paraqisni, ose të postoni në faqen e internetit dhe / apo të japë Beads.us, duke përfshirë, pa kufizim, idetë, know-how, teknikat, pyetje, komente, komente, sugjerime dhe ( kolektivisht, "Submissions ') është dhe do të trajtohet si jo-konfidencial dhe nonproprietary, dhe Beads.us do të ketë të drejtën e familjes mbretërore të lirë, në mbarë botën, të përhershme, të pakthyeshme dhe të transferueshme për të përdorur, kopjuar, shpërndarë, shfaq, publikojë, të kryer, të shesë , japë me qira, të transmetojë, të përshtatur, të krijojnë vepra të rrjedhura nga parashtresat e tilla me çdo mjet dhe në çdo formë, dhe për të përkthyer, modifikojë, reverse-inxhinier, çmontimit, ose Submissions decompile tilla. Të gjitha Submissions bëhet automatikisht pronë vetëm dhe ekskluziv i Beads.us dhe nuk do të kthehet tek ju. Përveç të drejtave të zbatueshme për çdo lloj parashtrese, kur ju postoni komente apo komente në vend, ju gjithashtu Beads.us japë të drejtën të përdorë emrin që ju paraqisni me çdo rishikim, koment, apo përmbajtje të tjera, nëse ka, në lidhje me të tilla përmbledhje, koment, apo përmbajtje të tjera. Ju përfaqësoni dhe urdhër që ju vetë ose ndryshe të kontrollojë të gjitha të drejtat për komente, komente, dhe përmbajtje të tjera që ju postoni në këtë faqe, dhe se përdorimi i rishikimeve tuaja, komente, apo përmbajtje të tjera nga Beads.us nuk do të shkelë ose shkelin drejtat e ndonjë pale të tretë. Ju nuk duhet të përdorin një të rreme adresë e-mail, të pretendojë të jetë dikush tjetër përveç vetes, ose ndryshe çorientojë Beads.us ose palët e treta, si për origjinën e ndonjë Prezantimin apo përmbajtje. Beads.us mundet, por nuk do të jetë i detyruar për të hequr apo redaktuar çdo Submissions (duke përfshirë komente apo komente) për ndonjë arsye.

Pronësia intelektuale

Gjithë teksti, grafika, ikonat e butonave, imazhe, audio clips, dhe software (kolektivisht, "Content"), i takon ekskluzivisht për Beads.us apo furnizuesit e tij përmbajtjes. Mbledhja, marrëveshje, dhe kuvendi i të gjithë përmbajtjen në këtë Site ('Përpilimi') i përkasin ekskluzivisht për Beads.us. Gjitha software përdorura në këtë faqe ('software') është pronë e Beads.us apo furnizuesit e tij Software. Përmbajtja, Hartimin dhe Software janë të mbrojtura nga të gjitha ligjet amerikane dhe ndërkombëtare të drejtën e autorit. Logot e tjera, slogane, emrat tregtarë ose fjalë janë marka tregtare, markat tregtare, të regjistruara ose marka të shërbimit të Beads.us, furnizuesit e tij, ose të palëve të treta. Përdorimi i çdo marke tregtare Beads.us ose të një marke të shërbimit, pa pëlqimin me shkrim shprehimisht Beads.us është rreptësisht e ndaluar. Ju nuk mund të përdorni ndonjë markë Beads.us apo shenja e shërbimit në lidhje me ndonjë produkt jo-Beads.us ose shërbim apo në ndonjë mënyrë që ka të ngjarë të shkaktojë konfuzion. Ju nuk mund të përdorni Beads.us marka tregtare ose marka të shërbimit në çdo mënyrë që disparages apo diskrediton Beads.us. Ju nuk mund të përdorni ndonjë nga Beads.us marka tregtare ose marka të shërbimit në tags meta pa pëlqimin paraprak eksplicit të Beads.us. Përfundimi dhe efekti i ndërprerjes

Acceptence Order

Ju lutem vini re se nuk mund të jenë urdhra të caktuara që ne jemi në gjendje për të pranuar dhe duhet anulluar. Beads.us rezervon të drejtën, në diskrecionin e saj e vetme, të refuzojë, ose të anulojë çdo urdhër për ndonjë arsye. Disa situata që mund të rezultojë në porosinë tuaj duke anuluar të përfshijë kufizime në sasi dispozicion për pasaktësi, blerja apo gabime në të produktit, ose çmimi informacionit, apo problemet e identifikuara nga kredi tonë dhe shmangia e mashtrimit departamentit. Ne gjithashtu mund të kërkojnë verifikime shtesë ose informacionet para se pranimi i ndonjë urdhër. Ne do t'ju kontaktojmë nëse të gjitha ose ndonjë pjesë e rendit juaj është anuluar ose nëse kërkohet informacion shtesë për të pranuar porosinë tuaj. Ndërsa gabimet tipografike Beads.us përpiqet për të siguruar produkt të sakta dhe informacion çmimi, çmimi ose gabimet tipografike mund të ndodhë. Beads.us nuk mund të konfirmojë çmimin e një artikulli deri pas ju qëllim. Në rast se një artikull është i listuar në një çmim të pasakta apo me të dhëna të pasakta për shkak të një gabimi në çmimet ose informacion e produktit, Beads.us do të ketë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, të refuzojë ose të anulojë ndonjë urdhra vendosur për këtë artikull. Në rast se një send është me çmim gabimisht, Beads.us mundet, sipas gjykimit tonë, ose lidhen me ju për udhëzime ose të anulojë porosinë tuaj dhe t'ju njoftojë të anulimit të tillë. arbitrazhi Kur palët dështojnë të zgjidhin mosmarrëveshjen brenda 30 ditëve pas mosmarrëveshje e tillë ndodh, ata bien dakord për të paraqitur të tillë mosmarrveshjes në Hong Kong Qendrën Ndërkombëtare të Arbitrazhit ('HKIAC') për arbitrazh i cili do të zhvillohet në përputhje me rregullat e Komisionit të arbitrazhit në fuqi në kohën e aplikimit për arbitrazh. Vendimet e arbitrazhit janë përfundimtare dhe detyruese mbi të dyja palët.

Lidhjet

Kjo faqe mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera në internet që janë në pronësi dhe operohet nga të tretët. Ju pranoni se Beads.us nuk është përgjegjës për funksionimin e apo përmbajtje të vendosura në ose nëpërmjet ndonjë vend të tillë.

Mjetet juridike

Ju pranoni që ilaç Beads.us së në ligjin për ndonjë shkelje aktuale apo të kërcënuara të kësaj Marrëveshjeje do të jenë të pamjaftueshme dhe se Beads.us të drejtë të performancës specifike ose lehtësimin e vendimit gjyqësor, ose të dyja, në Përveç dëmeve që Beads.us mund të ketë të drejtë ligjërisht që të shërohen, së bashku me shpenzimet e arsyeshme të çdo forme e zgjidhjes së kontestit, duke përfshirë, pa kufizim, pagesat e avokatëve. Asnjë e drejtë ose ilaç i Beads.us do të jetë ekskluzive e ndonjë tjetër, qoftë në ligj ose në kapital, duke përfshirë, pa kufizim, dëmet lehtësimin e vendimit gjyqësor, tarifat e avokatit dhe shpenzimet. Nuk ka shembull i heqjes dorë nga Beads.us e të drejtave të tij ose ndreqjet sipas këtyre termave dhe kushteve do të nënkuptojnë ndonjë detyrim për të dhënë ndonjë dokument i heqjes dorë të ngjashme, e ardhmja, apo të tjera.

Rreth nesh |  Kontaktoni me ne |  Term prej nesh |  Harta e Faqes |  Kujdes & Care |  Politika Discount |  Politika e Kthimit |  E Drejta e Autorit |  Si për të paguar |  Multi-gjuhësor

Milky Way bizhuteri Ltd Grupi: Gets.com | Beads.us

Copyright © 2019 Milky Way bizhuteri Ltd Të gjitha të drejtat e rezervuara.